Visie natuurschool

Natuurschool "Klavertje 4” Visie:
 
"Klavertje 4” is een kleuterschool, vestiging van Vrije Basisschool Grotenberge.  Hiermee is dit schooltje uniek in zijn regio: elke dag worden de kleuters met de beste zorg omringd in een warm nest. 
Klavertje 4 heeft in het verleden altijd veel ingezet op lichamelijke ontwikkeling en levensecht onderwijs, aansluitend op de leefwereld van de kleuters. 
 
Wij willen nog meer inzetten op buitenactiviteiten en ons profileren als "Natuurschool Klavertje 4”.   
 
We trekken met onze kleuters naar het nabijgelegen speelbos DrOOmbergen en organiseren bijna dagelijkse leermomenten in het bos waarbij de kleuters ‘NATUUR-lijk spelen en leren’.
 
Vanuit de missie om kinderen te laten groeien tot evenwichtige en betrokken personen hebben wij veel aandacht voor de eigen leefomgeving, de natuur, gezondheid en milieu.
 
We willen dat kinderen leren samenwerken, verantwoordelijkheid leren nemen en zelfstandig worden  met respect voor elkaar en de omgeving. Dit doen we door onze focus te leggen op milieu educatie.
 
We streven naar  een klimaatgezonde speelplaats  waar elk kind een plek moet kunnen vinden  waar hij/zij zich goed, veilig en geborgen voelt. Waarbij alle kleuters zich op eigen tempo en interesse kunnen ontplooien.
 
Ons kleuteronderwijs en bijhorende activiteiten zijn geënt op 4 kernwoorden.
(de blaadjes van de geluksklaver) :        
  • NATUUR-lijk spelen
  • Milieu
  • Beweging
  • Gezondheid
 
Deze zijn met elkaar verbonden en vormen een rode draad doorheen ons onderwijs en lesactiviteiten.
 
NATUUR-lijk spelen
 
Wij willen zoveel mogelijk naar ‘buiten’ trekken voor onze activiteiten. Daarom streven we naar het realiseren van een groene en avontuurlijke speel- en leerplek op maat van de kleuters. We ijveren naar het creëren van aanleidingen tot spel met natuurlijke materialen waarbij de fantasie en de creativiteit van de kleuters worden geprikkeld.
 
De natuur biedt hen kansen tot sociale ontwikkeling: samen op avontuur gaan, samen genieten, samen onderzoeken, … samen spelen zonder kant-en-klaar materiaal.
 
De natuur prikkelt hun zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven.  Kleuters krijgen de kans om leeftijdsdoorbrekend te werken. Zo leren ze veel van elkaar en zorgen voor elkaar.
 
Naast de persoonsgebonden ontwikkeling is er ook  de cultuurgebonden ontwikkeling met aandacht voor oriëntatie op de wereld, het uiten van hun indrukken via het muzisch omgaan met de materialen uit de natuur. Wiskundige activiteiten rond hoeveelheden, vergelijken, sorteren, verbanden leggen, meten met natuurlijke maateenheden, ruimtelijke oriëntatie en relatie krijgen alle ontwikkelingskansen. 
 
Kortom via NATUUR-lijk spelen krijgen de kinderen kansen om zich optimaal te ontplooien. 
 
Milieu: engagement voor duurzaam samenleven
 
Het contact met de natuur is van primordiaal belang voor de ontwikkeling van het kind. Door de vergroening van onze leer- en leefomgeving werken we mee aan het verhogen van de natuurwaarde en dus de biodiversiteit.
 
De kleuters nemen verantwoordelijkheid op voor zichzelf en anderen. Ze nemen mee actie en  initiatief bij het sorteren van het afval, het zuinig omgaan met water, het mee helpen onderhouden en verzorgen  van de groenten - en plantenbakken, groene plekken en dieren.
 
Kleuters leren zorgzaam omgaan met mens, dier en natuur. Leren milieubewustzijn .  
 
Beweging:
 
Wij zetten in op dagelijkse beweging van onze kleuters.  Wij stimuleren uitproberen, zelfs uitdagingen aan te gaan. 
 
De klimaatgezonde speelplaats, het speelbos, de landelijke open ruimte zijn ideale terreinen waarbij de kinderen uitdagingen kunnen aangaan.  Het aanbieden van reliëf, een variatie aan uitdagende  spelaanleidingen zorgen voor veel en gevarieerd bewegen en een gezond lichaam.
 
Kleuters leren omgaan met bewegingsruimte en –tijd. Leren vlotheid, behendigheid, klimmen, klauteren, lopen, springen, uithouden en ontwikkelen lenigheid in de natuur.
 
Daarnaast zetten de 2 – wekelijkse zwembeurten de aandacht voor lichamelijke ontwikkeling nog extra in de verf.  
 
Gezondheid:
 
De groene omgeving die wij rond de school creëren en het dagelijks hierin functioneren biedt onze kleuters een ‘gezonde omgeving’. Met onze klimaatgezonde speelplaatsen creëren we een gezonde zuurstofrijke ‘openluchtschool’. Kinderen die regelmatig spelen in een natuurlijke omgeving bezitten een betere motoriek en zijn minder vaak ziek. 
 
Kinderen krijgen de kans om  eetbare vruchten en  kruiden te plukken, om  groenten te   oogsten en er mede verantwoordelijk voor te zijn.  
 
Daarnaast hebben wij een samenwerkingsakkoord met het plaatselijke bedrijf "Allgro” waardoor wij gezonde fruitmomenten van onze kleuters kunnen verzekeren!  En met kleine voetafdruk!  
 
Dit  project willen wij als school niet alleen realiseren.  Wij zetten in op participatie van de ouders (bewustwording) en van de buurtbewoners.  Wij rekenen op hen om mee de "groene omgeving” uit te bouwen en in de toekomst te beheren!
Wij werken niet alleen aan een "gezonde” school maar ook aan een "gezonde” buurt. 
 

Sitemap   Privacyverklaring  

© Alle rechten voorbehouden - Basisschool Grotenberge | Powered by The eForum Factory