Zorgbeleid

De uitbouw van ons zorgbeleid situeert zich op 3 niveaus:
  1. De coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school.
  2. H et ondersteunen van het handelen van leerkrachten.
  3. Het individueel of in kleine groepjes begeleiden van leerlingen.
Op schoolniveau worden enkele afspraken gemaakt om het gelijkgericht handelen in alle klassen na te streven.
 
Op school hebben we een 'Zorg-kernteam' dat deze taak op zich neemt.
Naast de directeur, die instaat voor de supervisie, zijn dit op onze school:
 
Zorgcoördinator Kleuter             Zorgcoördinator Lager
Zorg- en GOKleerkracht kleuter           Zorg- en GOKleerkracht Lager:
Ann Van Elsuwege                       Kaat Callaert
 
 
 
   
Voor meer informatie over onze zorgwerking op school:
 
Klik op:
 

Sitemap   Privacyverklaring  

© Alle rechten voorbehouden - Basisschool Grotenberge | Powered by The eForum Factory