Bestuur

Inrichtende macht / schoolbestuur

VZW Sint-Fransciscusscholen Basisonderwijs
Parkstraat 2
9620 Zottegem
Tel.: 09/360 07 20 
 
Samenstelling raad van bestuur:
 
Voorzitter: E.Z. Beerens Julia (E.Z. Beatrijs)
Secretaris: Werner De Pelseneer
Leden: Vander Poorten Monique, Brackenier Monique, Lies Mabilde, Rita De Keyzer 
 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het aanwerven van het personeel, de zorg voor de infrastructuur, het financieel beheer behoren tot de zorg van het schoolbestuur. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet ze een beroep op de eigen begeleiding.     
 
Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de Scholengemeenschap Sint-Franciscus, samen met de vrije basisscholen van Velzeke (+Leeuwergem), Sint-Goriks-Oudenhove (+ Strijpen), Sint-Maria-Oudenhove, Ophasselt, Bavegem, Sint-Lievens-Houtem, Herzele (+ Woubrechtegem), Wijnhuize (+ Hillegem), Steenhuize, Borsbeke en de Bernadetteschool (Buitengewoon onderwijs). Er is regelmatig overleg tussen de directies van deze scholen, waarvan onze directeur, Dhr. Christ Meuleman, als co√∂rdinerend directeur werd aangesteld samen met dhr. Fabian Mory.       
 
De scholengemeenschap wordt bestuurd door het CASS (Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen van de Scholengemeenschap). Elk schoolbestuur is door 4 leden vertegenwoordigd in het CASS. De hoofdzetel van het CASS is Parkstraat 2 te 9620 Zottegem.

 

Sitemap   Privacyverklaring  

© Alle rechten voorbehouden - Basisschool Grotenberge | Powered by The eForum Factory