Het Speelhuis/ eerste kleuterklas

 
 
 
Speelhuis/ eerste kleuterklas
 

 

             juf Lies'l (K1B)                   juf Elke (K1A)                    kinderverzorgster juf Emma (K1A)

  

 

 

 
Ontstaan van het speelhuis
Het project 'ons speelhuis' is ontstaan vanuit de ervaring dat de allerkleinsten vaak heel wat problemen ondervinden om zich aan de schoolomgeving aan te passen. De overgang van de huiselijke geborgenheid naar de grote school gaat immers vaak gepaard met groot verdriet en onzekerheid. Het verlagen van deze drempel, door het creëren van een huiselijke, kindvriendelijke sfeer vormde dan ook het hoofddoel van ons initiatief. We streefden daarbij naar een sociaal-emotioneel klimaat waar de kleuters de sfeer van geborgenheid, veiligheid en samenhorigheid ervaren zoals thuis.
 
Indeling van het speelhuis
De kleuters zeggen tegen hun mama, papa, oma, opa niet "We gaan naar school!" maar wel "We gaan naar ons huis!" Hier kunnen de kleuters ravotten in een unieke omgeving, met verschillende kamers en een prachtige tuin.
De kamers bezitten elk hun eigen schoolfuncties. Er is een keuken voor huishoudelijke activiteiten en een eetkamer waar om tien uur een koekje met een drankje wordt weggespoeld. Er is een atelier in de veranda, een hall als bewegingsruimte en een living als onthaalhoek.
 
Organisatie en werkwijze
In het speelhuis wordt gewerkt met 3 leeftijdsgroepen (2,5-; 3- en 4-jarigen) Zij worden steeds begeleid door 2 à 3 kleuterleidsters en een deeltijdse kinderverzorgster. Na een gezamenlijk onthaalmoment geldt een gedifferentieerde aanpak. Zo kan aandacht worden besteed aan de noden van elke individuele kleuter.
Deze werkwijze en de huiselijke sfeer die heerst in het speelhuis beïnvloeden rechtstreeks of onrechtstreeks de persoonlijkheidsvorming van de kleuter. Het ontwikkelen van een positieve ingesteldheid, met solidariteit voor de anderen en een versterkt groepsgevoel, staat hierbij centraal. Dit wordt gestimuleerd door de organisatie van een aantal gezamenlijke activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld elke dag een gezellig vertelmoment in de vertelhoek.
 
Evaluatie en uitnodiging
De werking van het speelhuis ervaren wij als kleuterleidsters uiterst positief. Nieuwe kleuters passen zich gemakkelijk aan en voelen zich snel thuis...
Wie graag een kijkje komt nemen, kan dit doen tijdens onze opendeurdagen of door contact op te nemen met de directie (school 09/360 44 06 of directie 0497/48 08 51).
 
Instapdata
Kleuters van 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdata:
  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag
 

Sitemap   Privacyverklaring  

© Alle rechten voorbehouden - Basisschool Grotenberge | Powered by The eForum Factory