6e Leerjaar

 
  

 


       6A meester Bruno        6B juf Selina   
 
      
 
Het zesde leerjaar is een belangrijk jaar. We streven ernaar om de kinderen een getuigschrift af te leveren en ze zo goed mogelijk te oriënteren naar het middelbaar toe. Belangrijk is dat de kinderen zich thuis voelen in de klas. Een aangename werksfeer is een belangrijk vertrekpunt. Er wordt gewerkt rond de overgang naar het middelbaar, drugpreventie, seksuele voorlichting, leren leren, … Het computergebruik krijgt eveneens een belangrijke plaats : zo leren de kinderen verantwoord werken met het internet, power point, word, … Leren leren staat centraal. Een degelijke planning maken, dagelijks de lessen herhalen en zich voorbereiden op de volgende dag zijn enkele van onze stokpaardjes. We passen stap voor stap de werking van het secundair toe.
 
De gedifferentieerde aanpak is onze troef. Elk kind krijgt onderwijs op eigen maat. Hierbij denken we aan hoekenwerk, werken met mag- en moetoefeningen, extra uitleg voor diegenen die het wat moeilijker hebben, werken in niveaugroepen …
 
Elk kind bewaart zijn eigenheid en mag zich op een beleefde manier uiten. We geven de kans om open te bloeien tot een grote jongen of een groot meisje. Inspraak, respect, eerbied, beleefdheid, zelfstandigheid en werkijver zijn onze centrale aandachtspunten.
 
Het zesde leerjaar… een jaar vol boeiende levenservaring!
 
 

Sitemap   Privacyverklaring  

© Alle rechten voorbehouden - Basisschool Grotenberge | Powered by The eForum Factory