Leerlingenparlement

Dit maken we opnieuw werk van een "leerlingenparticipatie". We willen de uitbreiding van de leerlingen. Hierdoor krijgen ze medezeggenschap op schoolbeleid.

Uit klas (vanaf het derde leerjaar) worden 2 leerlingen uit diegene die zich kandidaat hebben gesteld.

In november komt het leerlingenparlement (verkozen lln + directeur) een eerste keer samen. In elke klas staat een ideeënbus en wordt vooraf een kring gesprekken georganiseerd waarbij voorstellen van opmerkingen worden door alle leerlingen van een klas besproken.

Nadien bespreken de klasvertegenwoordigers dit ook in het leerlingenparlemen waar ideeën op hun haalbaarheid worden getoest. Het leerlingenparlement komt 2-maandelijks samen onder de middag.

Volg het verloop van ons leerlingenparlement:
 

Sitemap   Privacyverklaring  

© Alle rechten voorbehouden - Basisschool Grotenberge | Powered by The eForum Factory