Opvang

Toezicht - Studie - Opvang
GRATIS opvang in de kleine speeltijden van 8.15u 's morgens tot 16u 's namiddags.
 
Morgentoezicht:
Vanaf 6.30u (ingang witte poort) tot 8.10u
Vergoeding €0,60 per half uur
 
Middagtoezicht
Vergoeding €0,60 per half uur
Kinderen die naar huis gaan eten, kunnen pas een kwartier voor begin  op school
terecht.
 
Avondtoezicht
Na schooltijd tot 17u biedt de school een geleide studie aan voor
leerlingen van de lagere school, onder toezicht van een leerkracht.
Enkel op maandag, dinsdag en donderdag (Opgepast aanpassing Corona)
 
Kinderen die geen gebruik maken van een geleide studie, kunnen
terecht in de opvang vanaf 16u tot 18.30u op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Vergoeding €0,50 per half uur
 
Woensdagnamiddag
Vanaf 12.30u tot 13u
Daarna gaan de kinderen naar ZIBO
Vergoeding €0,60 per half uur
 
Derde en vierde kind per gezin = GRATIS!
 

 
De afrekening van de betalende opvang gebeurt op het einde van de maand via facturatie. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar waarvan de ouders een bewijs voor de belastingsdiensten krijgen.
De betalende opvang start om 6.30u tot 8.10u, de middagspeeltijd en van 15.45u tot 18.30u.
 

 
Opvang in Oombergen 'Klavertje 4'
Kleuters van de wijkafdeling Oombergen 'Klavertje 4' komen naar de opvang in de hoofdschool en worden GRATIS met de bus ter plaatse gebracht.
 
'Klavertje 4' opent de schooldeuren om 7.30u. Er is doorlopend opvang voorzien tot en met 16.30u op maandag, donderdag en vrijdag.
 
Op dinsdag is er opvang tot 17u.
's middags herstarten de kleuters om 13.15u.
 
 
 

Sitemap   Privacyverklaring  

© Alle rechten voorbehouden - Basisschool Grotenberge | Powered by The eForum Factory