Onderhoudspersoneel en busbestuurder

Het onderderhoudspersoneel staat in voor de netheid op school, het verzorgen van de middagmalen en de busbegeleiding.

De leerlingen kunnen gebruik maken van onze schoolbus. Voor alle afspraken en inlichtingen kunt u terecht bij de directie.

Indien uw zoon of dochter wegens omstandigheden niet kan meerijden met de bus, gelieve dan onze buschauffeur te verwittigen.
 

 

Sitemap   Privacyverklaring  

© Alle rechten voorbehouden - Basisschool Grotenberge | Powered by The eForum Factory